Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP

Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP

Profil projektu na Facebooku: @UczelnieSzkolomUEK

Projekt Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP realizowany jest przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej UEK wraz z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

 

Okres realizacji: 01.12.2021-30.04.2022

Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie – do pobrania

Projekt obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie Województwa Małopolskiego z zakresu przedsiębiorczości i podstaw ekonomii. Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności młodych ludzi związanych z prowadzeniem budżetu domowego i świadomego korzystania z usług bankowych, przybliżenie praktycznej wiedzy nt. zakładania działalności gospodarczej i startupów, a tym samym nabycie umiejętności praktycznych w zakresie kształtowania własnej ścieżki kariery i rozwoju zawodowego.

Zajęcia zostaną przeprowadzone w ramach 4 bloków tematycznych:

 1. Blok I: Przedsiębiorczość i kształtowanie własnej kariery zawodowej
 2. Blok II: Kredyty, pożyczki i ubezpieczenia
 3. Blok III: Instytucje i podmioty wpływające na stabilność ekonomiczną i finansową kraju
 4. Blok IV: Praktyczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej.

Realizacja projektu ma przyczynić się do zachęcenia młodzieży do rozwoju osobistego i kreatywności, a poprzez uczestnictwo w różnych formach edukacji i zdobywanie wiedzy specjalistycznej – podnoszenia swoich kwalifikacji i docelowo zdobycia niezbędnych na rynku pracy kompetencji.

W ramach podsumowania projektu zaplanowano organizację konferencji, która będzie poświęcona problematyce szeroko pojętej przedsiębiorczości i planowania kariery zawodowej.
Docelowo realizacja projektu zmierza do:

 • Zapoznania młodzieży z problematyką dot. szeroko pojętej przedsiębiorczości.
 • Przekazania młodzieży wiedzy nt. zakładania i prowadzenia swojej działalności gospodarczej, identyfikując ich przygotowanie do takiej aktywności.
 • Zachęcenia do rozwoju osobistego i bycia kreatywną osobą, a poprzez uczestnictwo w różnych formach edukacji i zdobywanie wiedzy specjalistycznej – podnoszenia swoich kwalifikacji i docelowo zdobycia niezbędnych na rynku kompetencji.
 • Promowania postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi.
 • Zrozumienia przez uczestników natury kapitału obcego i sytuacji, kiedy może być on wykorzystany w życiu prywatnym i w przedsiębiorstwie.
 • Wykształcenia umiejętności racjonalnej oceny kosztu i porównania różnych produktów kredytowych.
 • Zrozumienia idei ubezpieczeń oraz wytworzenia umiejętności ich prawidłowego stosowania.
 • Wzrostu świadomości uczestników w zakresie takich pojęć i zjawisk ekonomicznych, jak inflacja, gwarancja depozytów czy dług publiczny.
 • Wzrostu wiedzy na temat podstaw stabilności ekonomicznej i finansowej.
 • Poprawy umiejętności w zakresie pracy w grupie i rozwiązywania problemów.
 

Najważniejsze dokumenty:
Regulamin konkursu – do pobrania
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – do pobrania

 

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW

Blok I         SYLABUS

Blok II        SYLABUS

Blok III      SYLABUS

Blok IV       SYLABUS

Projekt skierowany jest do uczniów klas szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego.

Zgłoszenia grup szkoleniowcach mogą dokonać opiekunowie merytoryczni w terminie do dnia 14.01.2022 r. w następujących formach:

 1. Osobiście – w biurze projektu, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00,
 2. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres biura: 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 16,
 3. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres uczelnieszkolom@uek.krakow.pl – w przypadku dokumentów zgłoszeniowych złożonych za pośrednictwem poczty elektronicznej, Opiekun merytoryczny jest zobowiązany dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej oryginalne dokumenty zgłoszeniowe do biura projektu, nie później niż do ostatniego dnia rekrutacji (liczy się data wpływu dokumentów do biura projektu).