Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

Polityka miejska – wybrane aspekty zarządzania rozwojem

Polityka miejska – wybrane aspekty zarządzania rozwojem

Polityka miejska – wybrane aspekty zarządzania rozwojem

ISBN: 978-83-89410-78-8

Authors: Aleksander Noworól (red.), Jeremiasz Salamon (red.), Dominika Hołuj, Artur Hołuj, Dorota Jopek, Krzysztof Kopeć, Piotr Serafin, Zygmunt Ziobrowski

Kraków 2023