Ułatwienia dostępu

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK)

grudzień

grudzień
  • Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej – edycja 1

      Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej – edycja 1 Małopolska Szkoła Administracji Publicznej (MSAP UEK) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza wszystkie osoby pragnące sprawować funkcje kierownicze w instytucjach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, realizujących zadania zlecone z obszaru pomocy…